Bell Schedules

MIDDLE SCHOOL BELL SCHEDULE
Periods Regular Bells PLC (Monday's) 2 Hour Late Start
First Bell 8:45 8:45 10:45
TA   8:50 - 9:01  
1st Period 8:50 - 9:49 9:05 - 9:49 10:50 - 11:25
2nd Period 9:53 - 10:52 9:53 - 10:37 11:29 - 12:04
Flex 1 10:56 - 11:24 10:41 - 11:09 12:08 - 12:36
Flex 2 11:28 - 11:56 11:13 - 11:41  12:40 - 1:08
1st Lunch 11:56 - 12:26 11:41 - 12:11 1:08 - 1:38
3rd Period 12:00 - 12:59 11:45 - 12:29 1:12 - 1:47
2nd Lunch 12:59 - 1:29 12:29 - 12:59 1:47 - 2:17
3rd Period 12:30 - 1:29 12:15 - 12:59 1:42- 2:17
4th Period 1:33 - 2:32 1:03 - 1:47 2:21 - 2:56
5th Period 2:36 - 3:35 1:51 - 2:35 3:00 - 3:35

 

 Morning Assembly Bell Schedule
TA 8:50 - 9:00
Assembly 9:00 - 9:50
1st Period 9:55 - 10:41
2nd Period 10:45 - 11:31
Flex 1 11:35 - 12:03
Flex 2 12:07 - 12:35
3rd Period 12:39 - 1:25
1st Lunch 12:35 - 1:05
3rd Period 1:09 - 1:55
2nd Lunch 1:25 - 1:55
4th Hour 1:59 - 2:45
5th Hour 2:49 - 3:35

Afternoon Assembly Bell Schedule

1st Period 8:50 - 9:37
2nd Period 9:41 - 10:28
Flex 1 10:32 - 11:00
Flex 2 11:04 - 11:32
3rd Period 11:36 - 12:23
1st Lunch 11:32 - 12:02
3rd Period 12:06 - 12:53
2nd Lunch 12:23 - 12:53
4th Period 12:57 - 1:44
5th Period

1:48 - 2:35

Assembly 2:35 - 3:35